Yoga in het centrum van Mierlo.

 

0625024734

 

 

Klachtprocedure                                    

 

 

Boogaards intentie streeft naar een perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks mijn inspanningen niet tevreden zijn, dan hoor ik dat graag van u.

Een gesprek met de betrokken docent leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u een klacht indienen. Deze klachtenprocedure bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

Met deze procedure wil ik benadrukken dat ik veel waarde hecht aan een goede relatie met u als klant. Uw klacht neem ik altijd serieus en zie ik als kans om mijn dienstverlening te verbeteren.

1. Definities

1.1. Klacht
Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een klant over de activiteiten en dienstverlening van Boogaards intentie.

1.2. Klant
Elke afnemer van een dienst van Boogaards intentie.

2. Indienen van een klacht

U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vraag ik van u in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen:

* uw naam, adres en woonplaats;

* de datum waarop u uw schrijven verstuurt;

* de opleiding die u bij Cursuscentrum De Smederij volgt;

* de docenten van wie u les krijgt;

* een heldere beschrijving van uw klacht;

* eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken.

Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter ik in staat ben uw klacht te beoordelen. Uw klacht kunt u sturen naar:

Boogaards intentie
Afdeling Klachtafhandeling
Margrietstraat 72
5731BR in Mierlo

3. Behandeling van uw klacht

Binnen één week na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd bij wie uw klacht in behandeling is en binnen welke periode u een inhoudelijke reactie kunt verwachten.

U kunt erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld. Degene die uw klacht behandelt (dat is in ieder geval een andere persoon als waar uw klacht mogelijk om gaat) kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie.

4. Reactie op uw klacht

U ontvangt binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht. Is uw klacht te complex om binnen deze termijn een antwoord te geven, dan stel ik u hiervan schriftelijk op de hoogte. Ik geef daarbij de reden van de eventuele vertraging aan.

5.Bezwaar

Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling. Dan laat ik een derde onafhankelijke hiernaar kijken.

6. Toezicht en beheer

Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.

 

 

 

Kennismaking is vrijblijvend, met een lekker kopje koffie of thee...

Stel gerust uw vraag over coaching

Je kunt het formulier invullen om contact met me op te nemen. Ik zal het bericht zo spoedig mogelijk beantwoorden.