Algemene voorwaardenArtikel 1 Algemeen


Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over Boogaard's intentie wordt bedoeld:
Boogaards intentie.
Lokatie studio: Margrietstraat 72 5731BR .
Inschrijving KvK te Eindhoven onder nummer 83597999.

Ieder cursist ontvangt bij inschrijving een link met verwijzing naarde algemene voorwaarden. De cursist verklaart door ondertekening van het inschrijfformulier akkoord te gaan met de " algemene voorwaarden abonnement Boogaards intentie. Boogaards intentie is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.


Artikel 2 Abonnement


Onder het abonnement wordt verstaan een yoga-abonnement voor de duur van 1 maand en mag ten alle tijden worden stopgezet.
Het abonnement geeft toegang tot alle reguliere wekelijkse yogalessen. 
Het maandelijkse abonnementsgeld is een gemiddelde van alle lessen in één jaar. De 4 vakantieweken per jaar zijn er afgehaald.
Dit houdt in dat als de studio gesloten is wegens vakantie het vaste, maandelijkse abonnementsgeld blijft doorlopen.
De studio is ongeveer 48 weken per jaar geopend. Vervalt een les vanwege een feestdag, waardoor de studio gesloten is dan mag deze altijd op een ander moment worden ingehaald. Het abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Een abonnement begint voor iedereen anders, let er daarom op wanneer jouw abonnement verloopt zodat je hem kan wijzigen of annuleren. Let daarbij erop als je hem wijzigt dat je de andere annuleert. Lukt dat niet help ik je graag.

Een 10 lessen kaart staat op naam en is 5 maanden geldig vanaf de dag van aankoop.
Actuele prijzen zijn altijd te raadplegen op de website.


Artikel 2.2 Reservering van yogalessen


Alle lessen zijn online te reserveren via het boekingssysteem Momoyoga.
Je kunt je reservering annuleren tot 12 uur voor de les begint. Ga dan naar jouw account om dit te regelen. Je kunt tot 1 uur van te voren een les boeken. Ben je niet naar de les gekomen en heb je je les niet geannuleerd dan zal de les toch verrekend worden, omdat iemand anders dan jouw plekje niet kon innemen. Ben je wel afgemeld dan kun je deze les op een later voor jou geschikt tijdstip inhalen.
Zorg ervoor dat je uiterlijk 5 minuten voor aanvang aanwezig bent voor een les. Je hebt daarmee voldoende tijd om je voor te bereiden voor de les en stoort anderen ook niet door een late binnenkomst.
Het lesrooster is te vinden op de website.
Yoga Jiva heeft het recht om het rooster aan te passen, daar waar nodig. (b.v. ziekte van een docent)
De studio is behalve in de vakantie periodes en op feestdagen, dagelijks geopend.

Artikel 2.3 Betalingsvoorwaarden
Het abonnement wordt maandelijks per automatische incasso van het opgegeven rekeningnummer afgeschreven. 

Artikel 2.4 Opzegging en wijzigingen abonnement

Je kan ten alle tijden stoppen, houd je abonnement in de gaten wanneer die verloopt en mocht je vragen hebben dan kan ik je altijd ondersteunen.

Artikel 2.5 Gemiste en vervallen lessen inhalen


De lessen die uitvallen vanwege nationale feestdagen kunnen ingehaald worden, mits deze feestdag niet in de een vakantie valt, wanneer de studio gesloten is. Dit regel je zelf via het Momoyoga boekingssysteem. Bij uitval van een les wegens ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden wordt dit verwerkt in het lesrooster. 


Artikel 2.7 Tijdelijk ziekte/blessur


Indien een cursist door blessure of ziekte tijdelijk niet kan deelnemen aan de lessen, kan deze opzeggen volgens de normale opzegprocedure als in 2.2.


Artikel 2.9 Blessures


Wanneer je een blessure hebt, meld dit dan altijd voor aanvang van de les aan je docent. Ik kan je dan adviseren hoe hiermee om te gaan tijdens de les.

Artikel 2.10 Beëindiging lidmaatschap 


Boogaards intentie behoudt zich het recht om het abonnement voor afloop van de maand zonder restitutie te beëindigen indien zij van oordeel is dat een cursist niet langer voldoet aan de voorwaarden van het abonnement of incorrect gedrag vertoont.

Artikel 3 Risico en aansprakelijkheid


Yoga Jiva is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, ongevallen of schade toegebracht door toedoen van de cursist in en rondom het pand aan de Margrietstraat 72. De cursist dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van yoga risico's met zich meebrengt.
Eventuele schade, blessure, overlijden en daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van yoga, zijn voor eigen risico.
De cursist vrijwaart Boogaards intentie van alle aanspraken van zichzelf en van derden in deze.

Artikel 3.1 Privacy en persoonsgegevens

Boogaards intentie verzamelt persoonsgegevens van haar leden voor betalings-en administratie- en informatiedoeleinden. Ze gaat hier heel zorgvuldig mee om. Voor het delen van nieuws wordt alleen met toestemming van een lid een nieuwsbrief verstuurd met daarin relevante info t.b.v. het lesrooster of workshop.

 

Stel gerust uw vraag over coaching

Je kunt het formulier invullen om contact met me op te nemen. Ik zal het bericht zo spoedig mogelijk beantwoorden.